MUADZAM SHAH (PAHANG)
TCE TACKLES MUADZAM SHAH (PAHANG)
No.18, Jalan Makmur 1, Presint Niaga Bandar Satellite,
26700 Muadzam Shah, Pahang..

Tel/ Fax:  09-4528268
BUSINESS HOURS: 10am - 7.00pm