MUADZAM SHAH (PAHANG)
TCE TACKLES MUADZAM SHAH
No.18, Jalan Makmur 1, Presint Niaga Bandar Satellite,
26700 Muadzam Shah, Pahang..

Tel/ Fax:  09-4528268
BUSINESS HOURS: 10am - 7.00pm
GPS:   3°04'08.2"N 103°04'08.3"E
            3.068940, 103.068968